Vad är anatomi?

Posted by admin on March 22, 2014
Medbib / Comments Off

Anatomi kan delas upp i tre grupper. Den första är växter, så kallad växtanatomi, och den andra är djur, så kallad zootomi. De flesta av oss känner dock främst till den tredje gruppen, studien av människor, humananatomi. I korthet handlar anatomi om hur organismer är uppbyggda, och oftast tänker vi direkt på människans uppbyggnad när vi hör ordet. Majoriteten av forskningsresurserna är också tilldelade studierna av människan. Anatomin studerar och systematiserar kunskapen om de strukturer som byggts upp av cellerna i våra kroppar. Alla vävnader och organ i våra kroppar är uppbyggda av celler. Även skillnaderna mellan individers strukturer är viktiga inom dessa studier.

 

 

Idag har vi mycket kunskap om människans kropp, en kunskap som ständigt fördjupas. Dissektioner och obduktioner förekommer ofta och är välkända fenomen. Så har det inte alltid varit. Studier av människans kropp har en mycket lång och ganska brokig historia. Syftena har varit många och varierande. Ibland har det handlat om att förstå varför människor blir sjuka och hur vi kan bota åkommorna, andra gånger har det berott på en spirituell önskan att bevara kropp och själ inför kommande liv. Egyptier är välkända för sin kunskap om människokroppen just på grund av att de utförde mumifieringar av deras döda för att förbereda dem inför nästa liv. Ungefär år 300 f.Kr. utfördes några av de äldsta dokumenterade dissektionerna. Dessa gjordes på dömda brottslingar som dött eftersom de inte hade samma rättigheter som fria människor. Under följande århundraden förekom inte dissektioner i någon större grad, förrän år 1315 i Bologna i Italien. Senare var det vanligt att under läkarutbildningar dissekera avrättade människors kroppar. Allt eftersom studierna av kroppar blev vanligare och mer systematiserade kunde kunskaperna fördjupas och felaktiga uppfattningar om människokroppen motbevisas. 

Om graviditet

Posted by admin on February 18, 2014
Medbib / Comments Off

Det första tecknet på graviditet är ofta en utebliven mens. Om man har en regelbunden mens som inte brukar vara sen är det ett ganska säkert tecken, men det kan vara bra att avvakta några dagar och sedan göra ett graviditetstest. Då man är gravid stiger hormonet HCG, som går att mäta med hjälp av ett enkelt gravidtest som går att köpa på apoteket eller i mataffärer. Med hjälp av det kan man se om man har blivit gravid. Ett graviditetstest är för det mesta mycket säkert, så visar testet positivt är chansen stor att du är gravid. Grattis!

Graviditetssymptom

Så småningom brukar en del graviditetssymptom dyka upp. Illamående och spänning i brösten är mycket vanliga graviditetstecken i början av graviditeten. Många brukar även känna sig sugna på någon särkskild mat samt vara känsliga för en del dofter. Trötthet, halsbränna och förstoppning är likaså vanliga graviditetssymptom som brukar dyka upp lite senare. Dessa symptom är väldigt individuella och medan en del lider av många symptom brukar andra nästan inte alls känna av sin graviditet.

Hälsosam livsstil

 

En vanlig graviditet pågår under cirka 40 veckor räknat från ens sista mens första dag. Det här är en tid som man kan förbereda sig för det kommande barnet både fysiskt och psykiskt. Man går på regelbundna kontroller hos MVC och får även göra några ultraljud där man kan se fostret i magen. Under graviditeten är det extra viktigt att ta hand om sig själv och lyssna på sin kropp. Man ska komma ihåg att äta hälsosamt och regelbundet eftersom fostret får sin näring från sin mamma, men också för att man själv ska må bra. Graviditeten är en flera månader lång resa fylld med spänning, och i slutet av den väntar förhoppningsvis belöningen då man får hålla sitt eget barn i sin famn.

Familjerätt för barnets bästa

Posted by admin on September 28, 2013
Medbib / No Comments

Halvsyskon, styvpappa, bonusbarn, plastmamma och extraföräldrar, idag är familjerna väldigt mixade och ingen höjer på ögonbrynet åt de olika familjekonstruktionerna. Det är nästan ovanligt med föräldrar som håller samman. Väldigt ofta sker uppbrotten i samförstånd utan några som helst problem. De båda parterna sätter barnets bästa framför sitt eget. Tyvärr förekommer även separationer där svartsjuka och besvikelser gör att barnet används som ett redskap för att hämnas. Familjerätt heter ett område i civillagen, där behandlas flera olika områden som rör familjer, och bland annat föräldralagen ingår i familjerätt.

Hjälp att komma överens vid separation
De föräldrar som kommer överens skriver ett avtal, det avtalet fyller samma funktion som ett av domstolen upprättat kontrakt. De som går igenom en uppslitande separation måste ofta ta professionell hjälp från en utomstående part. De försöker alltid få föräldrarna att enas genom samtal. Det är viktigt att båda föräldrarna ställer upp på samtalen där de får tips och råd om vilka beslut som är bäst för barnet. När skilsmässan är ny brukar det i stridens hetta vara ganska svårt att samsas men med tidens gång kommer parterna vanligtvis till sans. Ibland när det är helt omöjligt att enas är det tingsrätten som beslutar hos vilken förälder barnet placeras. Lagen om familjerätt ger vissa riktlinjer, men för att ett beslut ska vara så gynnsamt som möjligt för barnet intervjuas flera personer i dess omgivning.

Hur beslutar tingsrätten i vårdnadstvister?
Varje fall är unikt men för att göra en så korrekt dom som möjligt sker samtal med båda föräldrarna. Det är inte sekretessbelagt utan den andra parten har rätt att ta del av dokumenten. Även personer i barnets omgivning kommer att få frågor och har barnet uppnått en viss ålder även det. Sedan tas det beslut utifrån vad som anses vara bäst för barnet. Det är flera faktorer som påverkar utfallet, bland annat att det vardagliga livet med skolan och dagis ska fungera så bra som möjligt.

Professionell hjälp
Det är inte alltid så lätt att veta vad lagen säger och vilken hjälp det går att få. Det finns professionella yrkesmän som arbetar med familjerätt hela dagarna och vet precis vad som gäller. De kan berätta vilka rättigheter det finns men även vilka instanser som behandlar vad, samt vilka dokument som ska fyllas i. Dokumenten de hjälper till att fylla i vid separationer är bland annat de avtal som säger var barnet skall bo och hur umgängesrätten ser ut.

Hur allvarligt var H1N1-utbrottet år 2009?

Posted by admin on July 22, 2013
Medbib / Comments Off

Utbrottet av H1N1 år 2009, i folkmun kallat svininfluensan, var det mest uppmärksammade exemplet på en pandemi sedan 1960-talet då Hong Kong-influensan härjade. Viruset upptäcktes efter att personer i Mexiko och USA insjuknat och virusets ursprung visade sig sedermera vara Mexiko varefter det spriddes över gränsen till USA. Världshälsoorganisationen WHO varnade i april 2009 för viruset efter att man uppskattat att 81 människor i Mexico City hade avlidit av viruset, samtidigt som man trodde att upp till 1000 personer hade insjuknat och bar på viruset. H1N1 klassades av WHO som en pandemi i juni 2013, vilket innebär att man anser smittan vara omöjlig att begränsa och att det finns stor risk för att den sprids globalt.

Hur allvarligt var egentligen utbrottet?
Sverige var ett av de länder som massvaccinerade sina medborgare, och i december 2009 rapporterade EU att 10 miljoner människor i EU-området hade vaccinerats varav över 4 miljoner var svenskar. Debatten i Sverige gick varm, eftersom det höjdes flera röster för att man inte vet om vaccinet har någon verkan eller inte, samt vilka bieffekter som skulle kunna uppstå som en följd av vaccinering. När de flesta tänker tillbaka på pandemin så känner man kanske att det inte var så allvarligt som det verkade, men detta är alltid svårt att uppskatta i efterhand. Pandemin blev dock inte så allvarlig som man först räknade med, även om ca 200 000 människor avled

Kritik mot WHO
Många kritiserade WHO för att ha överskattat pandemin och det förekom till och med anklagelser om att företag hade skapat onödig panik för att sälja fler doser vaccin. WHO menar dock att utbrottet var allvarligt men att man trots det lyckades begränsa smittan och dess dödlighet.

Många lediga jobb inom vården

Posted by admin on June 24, 2013
Medbib / Comments Off

Trots att det idag råder ganska hög arbetslöshet, särskilt bland unga människor, så skriker vården efter utbildad personal. Det är stort tryck på landets sjukhus i takt med en växande befolkning som samtidigt blir allt äldre. När 40-talisterna går i pension så skapas det en mängd nya arbetstillfällen inom äldreomsorgen och vården och eftersom vi samtidigt lever allt längre så finns det goda framtidsutsikter för den som planerar en bana som skjutsköterska, läkare, tandläkare eller dietist. Man räknar med att det fram till 2020 kan behöva skapas så mycket som 80 000 nya jobb inom hälso- och sjukvården. Det är flera olika typer av jobb som kommer behövas, och när vården blir effektiviserad till följd av god teknikutveckling och nya behandlingsmetoder så kan det vara ett bra läge att utbilda sig till en form av specialist. Detta är något som gäller för de flesta yrken i samhället och vården är inget undantag från denna trend. Att ha en särskild nisch ökar helt enkelt dina chanser på jobbmarknaden. Här följer tre exempel på yrken inom vården med särskilt goda framtidsutsikter: 

  1. Undersköterskor

En mycket viktig del av vården, och konkurrensen om undersköterskorna förväntas bli mycket stor de kommande åren. Arbetsuppgifterna för detta yrke är mycket varierande och en undersköterskas kompetensområde bör vara ganska brett.

  1. Specialistsjuksköterskor

Dessa behöver ha en särskild kompetens inom till exempel narkos, röntgen och intensivvård. Man behöver kunna hantera teknik eftersom det finns många komplicerade maskiner som behöver hanteras i en sjukvård där det blir allt fler inslag av avancerad teknologi.

  1. Specialistläkare 

Även bland läkare är det en god idé att nischa in sig på ett särskilt område, och då särskilt allmänmedicin och psykiatri där behoven av utbildad personal väntas bli som störst.

Tenta i neurologi – är du nervig?

Posted by admin on March 17, 2013
Medbib / No Comments

Neurologi är egentligen den somatiska sidan av ett mynt. Psykisk hälsa och neurologisk hälsa är ett och samma mynt, även om de artificiellt delas upp i två vetenskapsgrenar. Så… om du är nervig inför en tenta i neurologi så kan du använda din kunskap till att fokusera optimalt på uppgiften. Om du kan svara på några enkla frågor så kommer det att gå jättebra! När är nervsystemen i kroppen och hjärnan bäst inställda på studier? Kan du se några symptom hos dig själv som går emot ett optimalt studietillstånd? Vilket nervsystem bör primärt vara aktivt om du vill studera effektivt? Vilka signalsubstanser minskas med intensiva studier?

Här är några av svaren!
För att kunna fokusera en längre tid på studier, speciellt på studier som inte tilltalar dig direkt är att ta bort distraktioner och att höja din vakenhet. Men se upp! Det är skillnad på riktad vakenhet och distraherad vakenhet. Stimulantia så som koffein och andra alkaloider kan få många att känna sig jättevakna men samtidigt tappar de fokus.

Hjärnans uppmärksamhet och fokus drivs av signalsubstanserna dopamin och noradrenalin. Dopamin kan få dig att känna dig målmedveten, driven och fokuserad, medan noradrenalin producerar en mer ofokuserad vakenhet och en höjd medvetenhet om av vad som pågår kring dig. Med andra ord vill du att dna dopaminnivåer höjs, medan dina noradrenalinnivåer sänks.

Ett sätt att göra detta är intensiv fysisk träning. Fysisk träning är inte bara bra för din generella hälsa, men då det höjer dina dopaminnivåer kan intensiv fysisk träning tre gånger i veckan höja dina studieresultat. Då träning också hjälper dig att sova djupt medan kroppen reparerar sig själv kan du få ett bättre fungerande minne. Om du är ute efter en snabb lösning kan du äta mat som innehåller höga nivåer av tyrosin, så som mandel, banan och avokado.

Du bör också utforska lätt hypnos. Att hypnotisera sig själv är inte svårt! Musik med rätt konstant rytm och ett rent rum med bra ljus och rätt dekoration, samt en god förplanering och kategorisering av ämnen så att ditt undermedvetna vet vad som kommer att ske de närmaste timmarna är en bra lösning! Det handlar helt enkelt om att förbereda alla dina omedvetna processer för studier.